Rekordhøy pris på oppdrettslaks

- Høy laksepris betyr også høy vekst for regionen vår, som er en av regionene med mest laks i sjøen i Norge, sier Magnus Kjøraas i lakseeksportselskapet Nils Williksen AS.

Daglig leder på Ravnkloa Ketil Rismark forteller at de har en stabil pris på oppdrettslaks, uavhengig av svingningene i den globale lakseprisen. Han inngår avtaler om en fast innkjøpspris for ett år av gangen.  Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth, Adresseavisen

- Prisen på laks har steget med 75 prosent det siste året. Dette er jo bra for fortjenesten til eierne våre, men vi ser helst at prisen ikke svinger så mye, sier selger Magnus Kjøraas.