Trondheim er en by med unge kloke hoder

NTNU gjør at Trondheim er på plass nummer syv når landets mest attraktive kommuner for næringslivet rangeres. Av storbyene er det Trondheim som skårer best på kompetanse.

Viktig rekruttering: HR-manager Kari-Anne Vik Mo og direktør Hilde Landsem i Powel vil sikre seg de gode studentene og har derfor et ambisiøst sommerprogram. 

- Det bekrefter at vi har det aller beste utgangspunktet for å være Norges teknologihovedstad, sier Jon Uthus, seniorrådgiver ved NHO Trøndelag. NHO gjennomfører hvert år et eget kommune NM, for å finne ut hvilke kommuner som har mest vekstkraft og dermed er mest attraktiv for næringslivet.