- Kommunen kan tjene 600 millioner om vi bygger boliger på Øya i stedet for ny hall

Per Ø. Nylander mener storhallplanene på Øya bør avblåses, og at det heller bør bygges boliger.

Ønsker seg ny bydel: Administrerende direktør i eiendomsmeglingsfirmaet Nylander mener det lett kan bygges 850 boliger på Øya uten at man privatiserer området. Han mener en boligutbygging kan gi god plass til almennheten ved at man tar hensyn til friområdene på stedet. 

- Jeg har fått mine ansatte til å se på mulighetene på Øya der hvor hallen ligger i dag. Jeg mener boliger både er bedre for byen, samtidig som det finnes bedre alternativer til å plassere hallen.