Bygger nytt kontorbygg i seks etasjer på Leangen

Investor Anders Ervig og arkitekt Per Solem mener østsiden av Trondheim trenger et nytt bygg som markerer ankomsten nordfra.

Det nye bygget vil få gateadressen Travbanevegen 1. Før bygget kan settes opp, skal de gamle lokalene til Bjærum trykkeri og lokalene til Selbua rives. 

De to utbyggerne eier tomta og prosjektet gjennom selskapet Travbanevegen 1. Investor Anders Ervig forteller at de har rammetillatelsen for byggeprosjektet klart fra Trondheim kommune. De har også gitt Ruta Entreprenør en totalentreprise for å sette opp bygget.