Derfor fikk ikke Brukbar/Blæst fornyet bevillingen

Ifølge Eierskapsenheten i Trondheim kommune oppfyller ikke selskapets leder kravet til uklanderlig vandel.

Brukbar Solsiden AS fikk avslag på søknaden om fornyet skjenkebevilling bare dager før den gamle gikk ut.  Foto: Glen Musk

«Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Brukbar Solsiden AS... ...for utøvelse ved Brukbar Blæst, TMV-kaia 17, avslås».