Går trolig til sak mot staten etter gigantbot

Hugaasgruppen-eier Roar Aarhaug er ilagt en bot på 1,83 millioner kroner for overproduksjon over flere år.

I dette hønsehuset i Soknedal skal Roar Aarhaug ha stått for rugeggproduksjon under gårdeierens navn. Aarhaug ilagt standardisert erstatning for betydelig overproduksjon. Bildet er tatt i juni 2015, etter fjøset var tømt. 

Nå varsler den tidligere eieren av Hugaas rugeri et sannsynlig søksmål mot staten etter at Landbruksdirektoratet fattet endelig vedtak om rekordboten.