Trønderenergi elektro slår seg sammen med Elnett

Et helt nytt selskap skal konkurrere om prosjekter for oppgradering av jernbanen og strømnett over hele Norge.

Trønderenergi elektro og Elnett energi danner en ny stor energientreprenør. Selskapet vil få rundt 70 ansatte, men navnet er foreløpig ikke offentlig. 

Selskapene som slår seg sammen er Trønderenergi elektro og Elnett energi. Førstnevnte er heleid av Trønderenergi, mens Gudbrandsdal energi er største eier i Elnett.