Skal utbedre flere veier i Sør-Trøndelag

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt av 18 millioner kroner til utbedring av flaskehalser.

Svorkmobrua i Orkdal har maksimal kapasitet på 50 tonn. Det betyr at de største tømmerbilene ikke kan kjøre over brua. Forsterking av denne brua bør ha toppriortiet, mener Allskog. 

- I fylkesutvalget denne uka ble det klart at vi hadde 21 millioner kroner til overs på budsjettet for 2016 som kan brukes neste år. Av dette har vi satt av 18 millioner kroner til å utbedre flaskehalser på fylkesveier for skogbruknæringen.