Sparebank 1 SMN tar betalt for penger kundene ikke låner

Har du rammelån i Sparebank 1 SMN og Melhusbanken, må du betale provisjon for det maksimale beløpet du kan bruke.

I juni fikk Ragnhild Tønne et brev fra banken sin, Sparebank 1 SMN, om renteendring. Lenger ned i brevet opplyste banken også at hun nå må betale provisjon av det maksimale beløpet hun kan bruke av rammelånet. Det utgjør 4080 kroner i året. 

Sparebank 1 SMN innførte provisjon på 0,24 prosent per år på hele lånerammen fra 1. juni i år. Samtidig fjernet de termingebyret på rammelån, som var 75 kroner per måned, 900 kroner årlig.