Vil at alle landets boligkjøpere ringes av Skatteetaten

For å få flere til å bruke seriøse håndverkere begynte prosjektet Tett på å ringe alle som har kjøpt bolig eller søkt om byggetillatelse. Nå anbefaler Skatteetaten i Trondheim å utvide prosjektet til å bli landsdekkende.

Fredrik Misfjord er en av de fire som har vært med og ringt rundt 6000 personer som enten har kjøpt bolig eller søkt om byggetillatelse. Satsingsleder Anne Mette Christiansen i Tett på Trondheim sier at reaksjonene er positive. 

I mai i år begynte egne veiledere fra Skatteetaten i Trondheim å ringe til folk som kan tenkes å ha byggeplaner, enten fordi de nylig har kjøpt bolig eller fordi de har søkt om byggetillatelse.