- Mange har ikke opplevd at rentene kan stige til ubehagelige høye nivåer

Om boligrentene i Norge stiger til ti prosent, mener halvparten av låntakerne at de likevel vil greie å betale renter og avdrag.

Sjefen i BN Bank, Gunnar Hovland, mener enkelte kan være litt blåøyde når det kommer til sin egen evne til å betjene lån. 

Lave renter og stigende boligpriser kan ha blitt en sovepute for norske lånekunder.