Midtbyregnskap 2016:

2500 flere reiser i bil til Midtbyen daglig

Veksten i bilbruk er fire ganger større enn økningen for buss til Midtbyen. Men så lenge det gir flere folk i sentrum, er kommunen og næringsliv glade.

Midtbyregnskapet for 2016 viser at stadig flere reiser til Midtbyen i bil. Økningen er fire ganger større enn for buss. Kirsten Schultz (Midtbyen Management), Berit Rian (Næringsforeningen), Grete Hennissen (Midtbykoordinator kommunen), Børge Beisvåg (Næringsforeningen) og Einar Aassved Hansen (kommunaldirektør byutvikling).  Foto: Marianne Tønset

Ifølge tall fra midtbyregnskapet for 2016 viser at bil rykker ifra som foretrukket reisemåte til Midtbyen, som er bydelen med desidert best kollektivtilbud i Trondheim.