Milliardutbytte til eierne i Salmar

Oppdrettsselskapet Salmar fikk et overskudd før skatt på 3,3 milliarder kroner i fjor, men flere faktorer trekker ned resultatet.

Hovedeier Gustav Witzøe er nå fungerende konsernsjef i Salmar. 

Styret foreslår et utbytte på 1,36 milliarder kroner til eierne, der hovedeier Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva får en andel på 726 millioner kroner.