Prora får ikke gjøre ferdig Adressahuset

KLP Eiendom har kastet ut Prora som prosjektleder og gjør ferdig bygget selv.

KLP Eiendom har sagt opp Prora som prosjektleder for Adressabygget. Det har ikke ferdigattest, blant annet fordi det må gjøres endringer på uteserveringen og på en vannledning, slik at kommunen kan ta over utearealet. 

Snart to år etter at leietakerne flyttet inn, har Adressahuset fortsatt ikke ferdigattest, men midlertidig brukstillatelse.