Skal lage «katapulter» for de små

Norsk katapult skal hjelpe småbedrifter opp og frem.

Katapult: Espen Susess og Kjerstin Spjøtvoll i Siva har ansvar for nyordningen Norsk katapult. Staten skal i år bruke 50 millioner kroner slik at små og mellomstore bedrifter får tilgang til laboratorier, testfasiliteter og demonstrasjonsanlegg. 

Siva skal administrere ordningen der staten skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som har behov for laboratorier, testområder og demonstrasjonsanlegg som de på egen hånd ikke har muskler til å bygge. Ordningen skal hete Norsk katapult, og navnet er inspirert av tilsvarende sentre i Storbritannia.