Koteng tjente rekordmye

Eiendomsinvestor Ivar Kotengs holdingselskap fikk et overskudd på 184 millioner kroner i fjor. Det er 78 millioner mer enn i 2015.

Ivar Koteng presenterte i går 2016-regnskapet for Koteng Holding, hvor næringseiendommene har en bokført verdi på 1,87 milliarder kroner. I tillegg kommer boligtomtene, som i regnskapet verdsettes til kjøpsprisen. 

- Alt er bedre. Verdien på næringseiendommene har økt, sier Koteng, når han presenterer fjorårsregnskapet for Koteng Holding, som han eier alene.