Vil ha en uavhengig vurdering av bråket i havneledelsen

Kommunalråd for Høyre, Ingrid Skjøtskift, vil ha en uavhengig vurdering av lederstriden i Trondheim havn, før styrevalget om to uker. Hun ber ordfører Rita Ottervik (Ap) ta initiativ til dette.

- Representantskapet må få en uavhengig vurdering av samspillet mellom styret og ledelsen, sier Ingrid Skjøtskift etter at to havnedirektører har oppgitt samarbeidsproblemer med styrelederen som årsaken til at de har gått av. 

Saken oppdateres.

- Det er naturlig at ordføreren som representerer den største eierkommunen, tar et initiativ straks. Det holder ikke med en orientering til representantskapet. Dette er mer alvorlig. Det er uro i havneorganisasjonen og vi merker at det er svak fremdrift i havneutviklingen, både i Trondheim kommune og i det Trondheim Havn driver med, sier Skjøtskift.

Hun sitter i representantskapet i Trondheim Havn IKS som én av åtte representanter for Trondheim kommune, som er største eier med en eierandel på 77,87 prosent.

- Samarbeidsproblemer

Adresseavisen fortalte fredag at både nåværende havnedirektør og den forrige kom på kant med styrelederen i havneselskapet, næringslivsmannen Otto Frøseth. Havnedirektør Einar Hjorthol sa nylig opp, etter å ha sittet kun 15 måneder i stillingen. Hjorthol har bekreftet at han sa opp på grunn av samarbeidsproblemer med styreleder. Tidligere havnedirektør Wollert Krohn-Hansen har bekreftet at samarbeidsproblemer med styrelederen gjorde at også han sa opp jobben.

- Trondheim kommune må ta initiativ til å finne ut hva som skjer. Representantskapet må få en uavhengig vurdering av samspillet mellom styret og ledelsen. Vi må være sikre på at havna styres på en betryggende måte, sier Skjøtskift.

Havneselskapet har ansvar for all havnevirksomhet i Trondheimsfjorden, og på de kommunale havnene i Frøya og Namsos. Selskapet forvalter verdier for milliarder, og Trondheim Havns eiendommer er nøkkelen til mye av byutviklingen i byen.

- Har tid til en vurdering

Styret de neste to årene skal velges på representantskapsmøtet 14. juni. Leder for representantskapet, Verdal-ordfører Bjørn Iversen (Ap), har sagt at direktørens oppsigelse gjør det naturlig å be om en orientering i representantskapets møte 14. juni.

- Det er nesten 14 dager til representantskapsmøtet, så det er tid til å få en vurdering før det. Vi må finne ut hva som ligger bak konflikten, om det er en tilfeldighet eller om det er andre ting. Er det en mulig ledelseskrise kan vi ikke forholde oss passive til det, sier Skjøtskift.

LES OGSÅ: Flytter 250 arbeidsplasser til Nyhavna

- Ikke behov for vurdering

Trondheims-ordfører Rita Ottervik sitter som Skjøtskift i representantskapet. Hun er også leder i valgkomiteen, som skal foreslå for representantskapet hvem som skal sitte i styret for havneselskapet de neste to årene.

- Jeg er opptatt av at vi skal være en profesjonell eier. Det er representantskapet som skal få en orientering om saken, og så kan vi beslutte noe på vegne av eierne. Så langt jeg har kunnskap om, er det ikke behov for en uavhengig vurdering før det, sier Ottervik.

- Blir det valgt et styre på møtet 14. juni?

- Jeg tror det blir valg av styre, sier Ottervik.

Hun forteller at valgkomiteens innstilling til styre i Trondheim Havn vil bli sendt ut onsdag til uka.

LES OGSÅ: - Nyhavna skal i enda sterkere grad bli en kulturbydel

- For treg havneutvikling

Skjøtskift er også kritisk til at havneutviklingen går for sakte.

- Det er svak fremdrift, både fra Trondheim kommunes side og fra havna, når det gjelder utvikling og omforming av havneområdene. Den svake fremdriften og uroen i havneorganisasjonen er alvorlig med tanke på de store verdiene som blir forvaltet. Det tok blant annet sju år å få frem en kommunedelplan for Nyhavna. Det burde vært en topp prioritert oppgave å få i gang nødvendige prosesser både rundt planlegging og regulering, sier Skjøtskift.

Ordføreren sier styret i Trondheim Havn ikke kan lastes for treg fremdrift i utviklingen.

- Trondheim kommune har ansvaret. Jeg deler synspunktet om at det har tatt for lang tid, og har uttrykt i flere runder utålmodighet når det gjelder det. Det er kommunen og rådmannen som selv har ansvaret. Vi som eier har store forventninger til havna fremover, og er godt fornøyd med oppfølgingen styret har gjort og ivaretatt eiernes interesser i prosessene, sier Ottervik.

LES OGSÅ: Nye Nyhavna kan ta 50 år

Valgkomiteens innstilling til styre i Trondheim Havn vil bli sendt ut onsdag til uka, forteller ordfører Rita Ottervik. Her sammen med styreleder for havneselskapet, Otto Frøseth. 

Valgkomiteens innstilling til styre i Trondheim Havn vil bli sendt ut onsdag til uka, forteller ordfører Rita Ottervik. Her sammen med styreleder for havneselskapet, Otto Frøseth. 

På forsiden nå