Legger ut næringstomt på størrelse med Trondheim sentrum i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har satt av opptil 8000 mål like ved Støren for bedrifter som trenger mye plass.

Bildet viser den nordlige delen av tomta, som grenser mot Støren og avkjøringen til Røros. E6 ligger på nærmeste side av elva. 

Planleggingen av tomta startet opprinnelig som et arbeid for å tilby Norsk Kylling en mer attraktiv beliggenhet, etter at det ble kjent at fabrikken så seg om etter et sted å bygge ny fabrikk.