Derfor ble det bråk i havna

Byutvikling og personlige egenskaper hos den forrige styrelederen. Flere peker på disse stikkordene som årsaker til samarbeidsproblemer, uro og utskiftinger i styre og ledelse i Trondheim Havn.

Gammelt og nytt: Trondheim Havn holder til på Nyhavna i kontorbygget som er reist helt inntil tyskernes halvferdige ubåtbunker Dora 2. 

Taket på Dora 2 huser visstnok Trondheims største koloni med fiskemåker. Folk som kommer for nær reirplassene, blir møtt av skrik og skiting. På denne tiden av året er det et himla leven på Nyhavna.