Næringsministeren om konklusjonen i Ocean Space Centre-rapport: - Overraskende

Næringsminister Monica Mæland fnyser av kritikken fra Ap, men kan ikke garantere at finansiering til senteret kommer med på neste års budsjett.

Næringsminister Monica Mæland mener konklusjonen fra den første kvalitetssikringen, nemlig at man ikke trenger å bygge nye bassenger til Ocean Space Centre, var overraskende. 

Den første kvalitetssikringen av milliardprosjektet Ocean Space Centre som skal legges til Tyholt i Trondheim, konkluderer med at det ikke er nødvendig å bygge et nytt sjøgangsbasseng eller dypvannsbasseng, men at det holder å renovere de eksisterende anleggene som i dag ligger på Marintek.