John (32) måtte bryte ny jord for å leve ut gårdsdrømmen

Steinkjer har dyrket mest ny mark i Norge de siste ti årene. Det aktive landbruket i kommunen presser leieprisene på jord opp og gjør at få områder ligger ubrukt.

Nydyrker: John Stokke (32) har omgjort 50 dekar skog til dyrket mark. Framover planlegger han å omgjøre 30 dekar til.   Foto: Leif Arne Holme

John Stokke (32) kjøpte sin første gård i en alder av 21 år. I dag har han brukt over 14 millioner i oppgraderinger av gårdsbrukene og nytt utstyr. Hadde han ikke omgjort skogen i nærheten til dyrket mark kunne han ikke investert i de siste oppgraderingene av gården.