Slik vil toppstudentene lære deg om klimakrisen

På NTNU er 37 internasjonale studenter samlet i sommerferien for å utvikle løsninger på klimakrisen.

Lære elever: Nahal Mustafa forklarer hvordan elever kan lære hvordan miljøet påvirkes av ulike forhold.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

En gruppe toppstudenter fra europeiske universiteter har laget en løsning som kan vise konsekvensene av ressursmangel og klimaforandringer i klasserommet.