Trodde aldri hjørnesteinsbedriften i bygda ville gjenoppstå

Konkursspøkelset henger over morselskapet til Norske Skog-fabrikken på Skogn. Innbyggerne i Follafoss i Verran kommune har kjent på den samme usikkerheten.

Benny Selen (t.v.) og Odd Morten Aalberg er henholdsvis mekaniker og fabrikkdirektør på MM Karton FollaCell i Follafoss i Verran kommune. Fabrikken gikk under i 2012 og ble restartet i 2013. 

Om du har et kjøretøy tilgjengelig og befinner deg ved den nevnte fabrikken på Skogn, kan du ta deg derfra til Follafoss på én og en halv time. Følger du E6 i litt over 50 kilometer, tar av til fylkesvei 17 og så svinger deg inn på fylkesvei 720, vil du etter hvert treffe på MM Karton FollaCell, hjørnesteinsbedriften i lille Follafoss.