Banken mener Grilstad-investering er i tråd med loven

Finanstilsynet krever at Bjugn Sparebank selger unna kommersiell eiendom. Sparebank 1 SMN sier de kan beholde sin del av storprosjektet Grilstad Marina.

Stort: Ferdig utbygget vil Grilstad Marina omfatte 800 boliger. Eneboligene i Havseilerveien ble innflyttingsklare i sommer.Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

For to år siden opprettet Bjugn Sparebank selskapet Valsneset Eiendom AS, men nå har Finanstilsynet vurdert at bankens «kommersielle eiendomsinvestering» ikke er i tråd med finansforetakslovens krav om hva banker kan drive med, skriver Dagens Næringsliv.

Banksjef Bjarne Beversmark sier til avisen at eiendomsselskapet har bygd og investert for rundt 20 millioner kroner i oppdrettsselskapet Marine Harvests fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn.

- Nei, jeg tok ikke det så tungt. De synes vel at banksjefen har nok annet å jobbe med. De er redd jeg jobber for hardt og skal bli overarbeidet, sier Beversmark om brevet fra Finanstilsynet.

Konkurranse

Ifølge Finanstilsynet legger de vekt på om bankens eiendomsutvikling skjer i et «marked hvor det må legges til grunn at det er konkurranse fra andre aktører som kan være kunder eller potensielle kunder av banken, og om det sett utenfra kan stilles spørsmål om bankens tillit som uavhengig kredittyter».

– Jeg ser det prinsipielle, men det hadde vært annerledes om jeg skulle bygge leiligheter. Dette er et lagerbygg, det er ingen investorer som er interessert i dette, sier Beversmark, som ikke har svart på Adresseavisens henvendelser.

Også Sparebanken Øst har fått beskjed om at bankens kommersielle eiendomsinvesteringer har vært i strid med regelverket, og banken har solgt unna et eiendomskvartal i Drammen.

«Hensynene bak bankers forbud mot å drive annen virksomhet er på den ene side å hindre at banker ikke utsettes for annen type risiko enn den som springer ut av bankvirksomheten. Forbudet skal også sikre tillit til bankene ved at disse ikke driver virksomhet i konkurranse med det næringslivet som de skal betjene gjennom sin kredittyting (kundene)», skrev Finanstilsynet i brevet til banken.

Utbyggingsprosjekt

På bakgrunn av Sparebanken Øst-saken har Adresseavisen tidligere i sommer spurt Finanstilsynet om de har gjort tilsvarende vurderinger av eiendomsinvesteringene til andre banker, og spesifikt Sparebank 1 SMNs engasjement i det store utviklingsprosjektet Grilstad Marina på Ranheim.

Det er tidligere omtalt at Sparebank 1 SMN trakk seg fra kjøpet av Leangen travbane i Trondheim, etter at store eiendomsaktører som Selvaag, Obos og Veidekke vurderte å droppe kundeforholdet til banken.

Finanstilsynet ba også banken redegjøre for sin rolle i Leangen-kjøpet, men banken har avvist at det hadde betydning da de trakk seg ut.

På Grilstad i Trondheim har Sparebank 1 SMN vært medeier fra første spadetak, og ferdig utbygget vil prosjektet omfatte 800 boliger og 110 000 kvadratmeter næringsareal.

Gjennom datterselskaper har banken en eierandel på 35 prosent i Grilstad Marina AS, mens Jenssen Holding (49%) og Koteng Bolig (16%) er de øvrige eierne. Dette er for øvrig de samme partene som opprinnelig sto bak Leangen-kjøpet.

Finansiell plassering

Finanstilsynet har ikke ønsket å kommentere SMNs eierpost spesifikt, men har svart at finansforetakslovens forbud mot «bankfremmed virksomhet» ikke er til hinder for at banken plasserer egne midler i fast eiendom som en investering.

- Er formålet med investeringene å drive utviklingsaktivitet, medfører det imidlertid at investeringene etter Finanstilsynets vurdering som hovedregel faller utenfor det som med rimelighet kan anses som plassering, svarte senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet i en e-post etter Adresseavisens henvendelse.

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN sier at de har løpende dialog med Finanstilsynet, og at tilsynet også er godt kjent med bankens investering på Grilstad.

- Ut ifra den dialogen så har vi ikke sett grunnlag for å gjøre noen endring på dette konkrete forholdet, sier Tronstad om bankens eierskap.

Tronstad sier at de ble invitert å investere i utbyggingsprosjektet av Jenssen-familien i 2010, og at de var enige om at bankens medeierskap var avgjørende for å få prosjektet realisert.

Innenfor: Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN sier at bankens vurdering er at Grilstad-investeringen står på trygg juridisk grunn.Foto: Sparebank 1 SMN

- Trygg juridisk grunn

På spørsmål om dette ikke er en type utviklingsaktivitet som Finanstilsynet mener er i strid med loven, svarer Tronstad:

- Vår vurdering er at det står på trygg juridisk grunn. I 2010 var dette regulert sparebankloven, og siden 2016 har det vært finansforetaksloven. Vi har vurdert dette opp mot disse bestemmelsene, og vår juridiske vurdering er at det er i tråd med dem, sier Tronstad.

- Og Finanstilsynet har ikke gitt beskjed om noe annet?

- Som sagt, ut ifra den løpende dialogen har vi ikke funnet grunnlag for å foreta oss noe i denne konkrete saken, sier Tronstad, som sier at de heller ikke har planer om å selge seg ut.

Tronstad sier at de heller ikke har fått tilsvarende beskjeder om andre av bankens eiendomsinvesteringer, selv om de i fjor solgte seg ut av boligprosjektet Hommelvik Sjøside i Malvik.

- Det skjedde etter en vurdering vi gjorde sammen med hovedaksjonæren. Vi hadde samme vurdering av det forholdet som for Grilstad Marina, sier han.

Etter det Adresseavisen forstår, kontaktet Finanstilsynet Sparebank 1 SMN etter at Adresseavisen stilte spørsmål om bankens eiendomsinvesteringer. På spørsmål om hvorfor de gjorde det, svarte Tingstad i tilsynet:

- Finanstilsynet har ingen kommentarer til dialog med enkeltbanker.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå