Fire kommuner har ekstra lav ledighet

Arbeidsledigheten i Norge faller for niende måned på rad. I Trøndelag er det fire småkommuner som peker seg ut.

Minst og best: Osen har lavest arbeidsledighet i Sør-Trøndelag med 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Også i Nord-Trøndelag er det tre kommuner med få innbyggere som er best på ledighetsstatistikken. 

I Osen kommune er færre enn fem personer registrert som arbeidsledig. I Navs tabell for ledighet i hver kommune, blir det utførlig gjort rede for ulike sider ved ledighetstallene.