Lykke går til retten og krever 300 millioner

Bunnpris-eier Trond Lykke og medaksjonærene i Trøndelag Margarinfabrikk går til retten for å få mer betalt for eierandelene i Mills og Forma enn hva kjøperne vil betale.

I Lade Allé 73 som tidligere var eid av Trøndelag Margarinfabrikk, ble det produsert Mills kaviar frem til 2013. Nå skal det bygges leiligheter på tomta. 

- Vår klient mener det innløsningsvederlaget som man har fått presentert er betydelig lavere enn den reelle verdien, sier advokat Morten Foros Krohnstad i Schjødt.