Fallet i boliginvesteringene skaper usikkerhet for Øystein Olsen

Boliginvesteringene har blitt like viktig for norsk økonomi som oljen. Nå faller boligprisene og boliginvesteringene avtar.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er betinget optimist på vegne av norsk økonomi. Likevel skaper fallet i boliginvesteringene en usikkerhet. 

Én enkelt graf i Norges Banks pengepolitiske rapport viser alvoret en nedgangen i boliginvesteringene utgjør.