Egen treningsapp for offshoreansatte

Myworkout har laget en egen treningsløsning for ansatte som jobber offshore for Statoil.

God økt: fra venstre: Jan Helgerud, professor i medisin ved NTNU, har sørget for at Torbjørn Øvergård, plattformsjef i Statoil, har fått en helsebringende runde på mølla. 

Det har så langt vært et godt år for Myworkout. Bedriftsideen til trondheimsbedriften er å gjøre folk friske med intervalltrening, og i juli signerte de en kontrakt med Helse Midt-Norge med en ramme på 8,7 millioner kroner per år i åtte år. Myworkout skal gi et tilbud til pasienter med revmatisk sykdom, lungesykdom og hjertesykdom.