Direktøren i Trondheim Parkering gikk av etter at 17 ansatte varslet om dårlig arbeidsmiljø

Stein Løberg sluttet i direktørjobben i Trondheim Parkering i sommer, etter at 17 ansatte i januar sendte varsler om dårlig arbeidsmiljø. De mener ledelsen ikke har gjort noe for å bedre det.

Styreleder Knut Fagerbakke (til høyre) og nestleder Inge Bjørnebekk i Trondheim Parkering venter på rapporten fra Personaltjenesten i Trondheim kommune, som vurderer om det er brudd på arbeidsmiljøloven, etiske retningslinjer, personalreglement og kommunens arbeidsgiverpolitikk i foretaket. 

Varslene dreier seg i hovedsak om én ansatt i det kommunale foretaket og om ledelsens håndtering av klagene.