Reitan kjøper seg inn i Dora

Reitan Eiendom posisjonerer seg i utviklingen av Nyhavna i Trondheim, og blir en av tre hovedeiere i eiendomsselskapet Dora. - Vi vil bli enda større på eiendom, sier Odd Reitan.

Vekst: Administrerende direktør Ingolv Høyland (t.v.) i Reitan Eiendom og administrerende direktør Geir Halmøy i Dora Holding foran den gamle ubåtbunkeren som nå inneholder kontorer, arkiv og lagerlokaler.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

I tillegg til å eie den gamle ubåtbunkeren Dora 1, sitter selskapet på flere andre eiendommer i det samme området.