Det statseide selskapet Investinor:

Over halvparten er direktører. Alle tjener mer enn statsministeren

Det statseide selskapet Investinor har 17 ansatte, og så mange som 9 av dem har direktørtittel og millionlønn.

Investinorsjefen: Haakon H. Jensen er administrerende direktør i det statseide investeringsselskapet Investinor. 

Investinor ble opprettet slik at en slant av statens penger kan bidra til innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv.