Det statseide selskapet Investinor:

Over halvparten er direktører. Alle tjener mer enn statsministeren

Det statseide selskapet Investinor har 17 ansatte, og så mange som 9 av dem har direktørtittel og millionlønn.

Investinorsjefen: Haakon H. Jensen er administrerende direktør i det statseide investeringsselskapet Investinor.Foto: Terje Visnes

Saken oppdateres.

Investinor ble opprettet slik at en slant av statens penger kan bidra til innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv.

Sørger for sine

Gjennom Oljefondet er flere tusen milliarder av statens penger investert i utenlandske bedrifter. Med Investinor som instrument, har noen få milliarder funnet veien også til norsk næringsliv. Det hundre prosent statseide aksjeselskapet, som har hovedkontor i Trondheim, har vært i trøbbel for angivelig dårlige resultater. Men én ting kan ingen ta fra Investinor: Selskapet sørger for velstand for sine ansatte.

LES OGSÅ: Her kan du sjekke din inntekt mot de andre

1,6 mill. og oppover

Av 17 ansatte i Investinor har så mange som ni tittelen direktør: En administrerende direktør, en finansdirektør, en direktør venture og seks investeringsdirektører. Det følger også penger med titlene. Den av de ni som ifølge skattelistene har lavest nettoinntekt, hadde i 2016 drøyt 1,6 millioner kroner. Flere av dem ligger rundt to millioner kroner i nettoinntekt.

Investinor-direktørenes nettoinntekter i 2016


Navn Beskrivelse Inntekt Formue Skatt
1 Haakon H. Jensen Adm.direktør 2 128 572 256 472 954 782
2 Tor Helmersen Finansdirektør 2 100 211 7 157 216 964 813
3 Otto Frøseth Direktør venture 5 251 409 496 173 2 398 057
4 Ann-Tove Kongsnes Investeringsdirektør 1 884 935 132 140 816 176
5 Jan Morten Ertsaas Investeringsdirektør 2 038 999 881 002
6 Ronny Vikdal Investeringsdirektør 1 743 606 763 613
8 Jon Øyvind Eriksen Investeringsdirektør 1 661 372 744 884
9 Roar Husby Investeringsdirektør 1 770 754 270 057 779 289
10 Stig Andersen Investeringsdirektør 2 085 204 5 734 392 963 200
 

Høy lønn og bonus

I en rettssak nylig i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem at til å være eid av staten, får direktørene i Investinor godt betalt. I tillegg til høy fast lønn, har det vært en todelt bonusordning som gjorde det mulig å få en bonus på inntil 50 prosent i tillegg til fast lønn.

2015 var et år med gode økonomiske resultater for det statseide investeringsselskapet. Derfor ble det våren 2016 utbetalt full bonusutbetaling til mange av medarbeiderne. For mange av de ansatte i statsselskapet er bonusen alene langt høyere enn en gjennomsnittlig inntekt.

LES OGSÅ: Leder i Adressa: Investinor kan ha blitt påført varige skader

2,4 mill. i bruttolønn

Skattelistene viser ikke bruttoinntekt, men nettoinntekt etter fradrag som varierer fra person til person. Heller ikke tallene for Investinor-direktørene viser bruttoinntekten. Adresseavisen er kjent med at den ene direktøren, og det er ikke toppsjefen i selskapet, for 2016 hadde en samlet brutto inntekt på over 2,4 millioner kroner. Av dette utgjorde bonusen drøyt 800 000 kroner.

Bortsett fra toppsjefen selv, administrerende direktør Haakon H. Jensen, jobbet alle de andre åtte på listen i Investinor hele 2016. Jensen begynte i stillingen i Investinor i oktober 2016. Det vil si at bare en mindre del av hans inntekt for 2016 kommer fra statsselskapet.

LES OGSÅ: Investinor får beholde venture-kapitalen

- Moderate lønninger

- Hvorfor er det så høye lønninger i et statseid selskap?

- Våre lønninger er moderate i vår industri, men vi må være konkurransedyktige. Investinor driver med kapitalforvaltning og aktivt eierskap, og det er hard konkurranse i markedet for dyktige forvaltere innen dette området, sier Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor.

- For å kunne være sikker på at vi har den nødvendige kompetansen for å skape resultater, er vi nødt til å tilby betingelser på et konkurransedyktig nivå. Sammenlignet med private investeringsfond er lønnsnivået i Investinor likevel moderat. Det må også tas med at lønningene for 2016 påvirkes av at 2015 var et godt år for realiserte gevinster i Investinor. For første gang ble det utbetalt resultatbasert bonus. Den resultatbaserte bonusen ble utbetalt i 2016, og er derfor med i denne oversikten, sier Jensen.

Han understreker at flere av de Investinor-ansatte som er oppgitt i listen, har inntekter utenfor Investinor.

LES OGSÅ: Slik leser du skattelistene

Færre direktører

- Hvorfor har 9 av 17 ansatte direktørtittel?

- Investinor drives som et investeringsselskap, og rollen som direktør er sammenlignbar med rollen som partner i et privat venturefond. Investinor har som et statlig fond ikke eierskap blant de ansatte, så en partner-tittel fungerer ikke. Dagens titler handler blant annet om den eksterne rollen våre ansatte har overfor selskapene vi investerer i. Antallet direktører er redusert i 2017, sier Haakon H. Jensen.

Så mye tjener statsministeren

Dette tjente noen av nasjonens politiske topper i 2016, og det er vel å merke bruttoinntekt, før fradrag:

  • Statsministeren: 1 593 242 kr. (Erna Solbergs nettoinntekt ifølge skattelistene er 1 555 381)
  • Andre regjeringsmedlemmer: 1 294 216 kr.
  • Stortingsrepresentanter: 906 928 kr.
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå