Nå kan du låne to bøker og en borhammer på biblioteket

Trøndere vil heller reparere og leie produkter framfor å kjøpe nytt dersom mulig. Da Moholt bibliotek begynte å leie ut verktøy ble det straks en suksess

Populært tilbud: Bibliotek på Moholt har begynt å låne ut verktøy. Tove Rudi Tanem låner ofte ut en vinkelsag sammen med bøkene.  Foto: Sebastian Bjerkvik

En ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Framtiden i våre hender viser at viljen blant trøndere flest til å legge om forbruket i en mer bærekraftig retning er stor: