Klatrer mest på rangering:

- Det var pinlig det som skjedde i fjor

Sparebank 1 SMN klatrer mest på rangering over etisk standard i norske banker, viser en ny rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

- Det viktigste er at vi har fått økt bevissthet og forstått hvor viktig det er å skåre høyt på dette området i forhold til bankens generelle omdømme, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN, om bankens klatring på den etiske rangeringen. 

Hvert år utarbeider de to organisasjonene et eget regnskap, Etisk bankguide, som rangerer norske finansinstitusjoner ut fra hvilket fokus de har på sine egne retningslinjer for etikk og bærekraft.