Sparebank 1 SMN selger hovedkontoret

Sparebank 1 SMN selger hovedkontoret i Søndre gate i Trondheim for 755 millioner kroner.

Sparebank 1 SMN rev det gamle bankbygget fra 1970-tallet i Søndre gt. 4-10 og bygde det nye, som sto ferdig i 2010.  Foto: Richard Sagen

Det er den nyeste delen av bankbygget, Søndre gate 4-10, som er solgt. Banken vil beholde eierskapet til det gamle bankbygget i Kongens gate 4, som sto ferdig i 1882.