Det koster dobbelt så mye å bygge motorvei i dag som for ti år siden

Det koster 250 000 kroner å bygge én meter motorvei i dag mot litt over 100 000 kroner for ti år siden. – Kostnadene har eksplodert, sier prosjektdirektør for E6 Trøndelag, Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

Daglig leder Jon Petter Hernes i entreprenørbedriften Arne Hernes AS og Julie Brodtkorb i i Maskinentreprenørenes Forbund mener myndighetene er i ferd med å utelukke de små og mellomstore bedriftene på de store oppdragene. - Det er nesten ingen aktører i Norge som er store nok til å levere anbud på 4 milliarder, mener de. 

Nye Veier AS har lyst ut Norges største vegkontrakt i Trøndelag. E6 Ranheim–Værnes har en kostnadsramme på cirka 4 milliarder kroner.