Trøndersk klimaopprør om kystruten

Regjeringen får det glatte lag for slapp klimainnsats i anbudet for «verdens vakreste sjøreise».

Fredag blir det kjent om Stortinget vil pålegge regjeringen å stille strengere klimakrav til kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Neste gang myndighetenes klimakrav kan bli endret, vil bli først i 2029. Bildet viser hurtigruteskipet «MS Nordnorge» ved kai i Trondheim tidligere i desember. 

Fornybarklyngen i Trondheim melder seg på i klimaopprøret om kystruten Bergen – Kirkenes. Det er selskapet Hurtigruten AS som står for trafikken på ruten som er best kjent under navnet hurtigruten, med anløp i 34 havner.