Tvilende til bitcoin

Norske politikere er usikre på om bitcoin har ei framtid som betalingsmiddel. Men de har tro på teknologien bak.

Skeptisk til bitcoin: Finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad har mer tro på teknologien bak enn bitcoin som en trygg valuta. 

Politikerne som styrer norsk finanspolitikk, har mer tro på den norske krona enn på bitcoin. Det er i dag lite som tyder på at norske finanspolitikere ønsker å plassere Norge i førersetet for å utvikle en digital verdensomspennende valuta. Adresseavisen har via e-post spurt representanter for alle de politiske partiene i finanskomiteen. Bare Høyre og Kristelig Folkeparti har svart.