Vil ha Norge med på å gjøre verden bedre med bitcoin

- Digital valuta i dag er som internett i 1994, sier NTNU-student Jørgen Svennevik Notland. Han er overbevist om at framtidas valuta er digital og uten en sentralbank.

Tillitsdugnad: - Bitcoin er en ny måte å lage penger på. Vi har laget et massivt nettverk av mennesker som samarbeider om å holde nettverket oppe, sier NTNU-studenten Jørgen Svennevik Notland. 

- Norge må ta en sentral posisjon for å utvikle digitale valutaer som bitcoin, sier NTNU-studenten. Han skriver masteroppgave ved NTNU Entreprenørskolen om digitale valutaer eller kryptovalutaer som det også blir kalt. Han er også opptatt av blokk-kjedeteknologien som gjør digitale valutaer mulig.