Boligprisstatistikken

Leiligheter falt mest i pris

Mens boligprisene vest i Trondheim nesten ikke falt i fjor, var det leiligheter sør i byen som hadde den største prisnedgangen med 6,1 prosent.

Eneboligen i Jacob B. Bulls vei 7 på Byåsen ble i desember solgt for 6 950 000 kr. Den ble også solgt i juni i fjor, da for 6,5 millioner. 

Prisene på brukte boliger falt 2,9 prosent i Trondheim i fjor, viser statistikk som Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no la frem i går. I desember isolert falt de 1,4 prosent i Trondheim.