Restaurant i Trondheim legges ned etter konkurs

Eierne av Tregården Restaurant på Persaunet gir opp etter fire år med negative resultater. 16 ansatte mister jobben.

Stengt: Tregården Restaurant ligger i den gamle militærleiren på Persaunet.  Foto: Håvard Jensen

Det var styret i driftsselskapet Aron Persaunet AS som begjærte oppbud, og det ble åpnet konkurs i selskapet onsdag denne uken. Siste åpningsdag var 1. januar.