Verden ser til norsk laks for å kutte bruken av antibiotika

Hvert år får 350 millioner laksesmolt et stikk i buken. Norsk fiskevaksinering kan vise vei til en verden som ikke ødsler med antibiotika.

. Forebygging: Vaksineansvarlig Robert Eriksen og vaksinatør Karoline Norum sørger for at 20 millioner laksesmolt hvert år blir vaksinert ved Salmars smoltanlegg i Follafoss. Vaksineringen er den ene av to årsaker til at norsk lakseoppdrett blir holdt frem som eksempel til etterfølgelse for å kutte bruk av antibiotika. Laksesmolten blir ført til og fra vaksineringsroboten via plastrør. 

Det tar 0,93 sekunder. Under kyndig overvåkning av vaksinesjef Robert Eriksen, sørger robotmaskinen for at laksesmolten i løpet av det korte øyeblikket blir fotografert, målt, posisjonert og vaksinert på nøyaktig riktig sted. Deretter blir den cirka 45 gram lille fisken sendt ut igjen på samlebåndet, før den litt etter er tilbake i et kar der den våkner fra bedøvelsen, svømmer, spiser og vokser.