Satser store penger på små laks

FOLLAFOSS: Salmar investerer over én milliard kroner i oppdrettskonsernets to største smoltanlegg.

Smolt: Salmar har konsesjon for å produsere 20 millioner laksesmolt ved fabrikken i Follafoss. 

Industribygda Follafoss, lengst inne i Trondheimsfjorden, nyter godt av at Salmar satser stort på oppdrettslaksens første levemåneder.