Nyskaping i Trondheim kommune:

De vil hindre at kommunen må betale parkeringsbøter til seg selv

Når Hjemmetjenesten i Trondheim kommune er på oppdrag, må de betale for parkering til det kommunale foretaket Trondheim Parkering. Det må en innovasjonskonkurranse til for å belyse den kommunale pengebyttingen.

Enstemmig vedtatt: Alle i juryen stemte for forslaget fra Strindheim hjemmetjeneste om å forenkle parkeringsordningen for hjemmehjelper. Juryen består blant andre av, fra venstre kommunikasjonsdirektør Siv-Anniken Røv, rådmann Morten Wolden og programsjef Elin Harder. Avstemningen var en del av kommunens ledelsesprogram, der innovasjon og utvikling står sentralt. 

Hjemmetjenesten i Trondheim kommune brukte 550 000 kroner på parkering i 2017. Beløpet inkluderer parkeringsavgift og parkeringsbøter. Det meste av dette går inn på konto hos det like kommunale parkeringsselskapet Trondheim Parkering KF. Penger går altså ut fra ett kommunalt budsjett og overføres til et annet. Kostnaden som ikke er med i summen er arbeidet som går med for hjemmehjelpere til å betale parkeringsavgift og be om å få slettet p-bøter.