I denne trønderske elva ble 70 prosent av fisken sluppet ut igjen

Både i Orkla og i Gaulavassdraget ble over halvparten av fisken sluppet ut igjen etter å ha blitt fanget i fjor.

Slipp: Rundt 70 prosent av all fisken som ble fanget i Orkla i fjor ble sluppet ut igjen.   Foto: Stein Bjøru

Andelen var høyest i Orkla der rundt 70 prosent av fisken ble satt ut i elva igjen av fiskerne, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for elvefisket i fjor.