83 personer anmeldt for trygdesvindel i Trøndelag

Nav har anmeldt 83 personer i Trøndelag for å ha svindlet til seg til sammen 12,7 millioner kroner i stønader i 2017.

Bedrageri: Den største enkeltsaken gjelder bedrageri med både dagpenger og uførepensjon for til sammen nær 700 000 kroner. Det er ikke kjent hvor i Trøndelag stammer fra.  Foto: jens petter søraa, Adresseavisen

Denne saken er korrigert. I en tidligere versjon var feil sum oppgitt i ingressen.