Bilen skaper skille mellom by og land

I 2030 vil bilen spøle opp et skarpere skille mellom by og land.

Mer Enova: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tok til orde for å styrke Enova, da han snakket på Enovakonferansen tirsdag ettermiddag. Her er den ferske statsråden sammen med konferansier Siri Lill Mannes. Enova har ikke bare fått en ny statsråd som sjef. Regjeringsutvidelsen har også flyttet Enova under nytt departement. Tidligere hørte dette statlige redskapet for grønn omstilling under olje- og energidepartementet. 

Det går frem av en rapport som er bestilt av statsetaten Enova. På den årlige Enovakonferansen vil det onsdag bli lagt frem en rapport som inngående beskriver hvordan nordmenns bilvaner kan bli radikalt endret de neste 12 årene, frem mot 2030. Dette er noen av endringene som beskrives i rapporten: