Reinertsen-konkursen:

Betalte ikke inn pensjoner for ansatte

88 tidligere Reinertsen-ansatte har rettet krav mot konkursboet fordi selskapet ikke betalte inn pensjonsinnskudd. Ledelsen kan ikke forklare hvorfor pengene ikke ble innbetalt.

Ledet: Torkild R. Reinertsen var styreleder og daglig leder for Reinertsen AS da den familieeide bedriften gikk konkurs.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

Torsdag ble det holdt ny skiftesamling etter konkursen i det familieeide oljeserviceselskapet, som gikk over ende i april i fjor etter måneder med gjeldsforhandlinger.