Trondheimsbedrift med 25 ansatte bidrar med 6,8 millioner til samfunnet

DNB har kartlagt hva norsk næringsliv gir av ringvirkninger. I løpet av ett år bidrar Trondheim Lyd med 6,8 millioner til samfunnet.

Orden på lageret: Hege Strand (til venstre) er daglig leder hos Trondheim Lyd. Det meste selskapet tjener går til å reinvestere i utstyr. Rigmor Bråthen, plassjef DNB Trondheim, mener de mellomstore bediftene fortjener skryt for å holde landet i gang.  Foto: christine schefte

Trondheim Lyd bidro i 2016 med 6,8 millioner kroner til samfunnet, gjennom skatter, avgifter og indirekte bidrag gjennom ansatte, varekjøp og tjenester. Dette tilsvarer fem årsverk for lærere, tre årsverk i politiet, to sykepleiere og fem foreldrepermisjoner.