Jøran tapte 200 000 på at firmaet han brukte ikke hadde lov å installere elektriske anlegg

Eltilsynet krevde at arbeidet som byggfirmaet hadde gjort på det elektriske anlegget måtte gjøres om igjen.

Jøran Sand (t.h.) har fått termofotografert varmeakblene som ble lagt i kjelleren på tilbygget. Konklusjonen er at de ikke er lagt i henhold til produsentens anvisninger, og derfor ikke kan brukes. Her sammen med installatør Ketil Valseth i Berg & Wigum. Daglig leder i Golden Hammer, sier han ikke har kompetanse til å uttale seg om kablene, men har tillit til at hans arbeider gjorde det riktig og mener de kan brukes. 

- Selskapet jeg leide inn virket både billig og ivrig. Det så bra ut fra starten, men den dag i dag er jeg vel ikke av samme oppfatning.