Polaris tjener mer

Polaris Media øker overskuddet. Det foreløpige regnskapet for fjerde kvartal i 2017 for Midt- og Nord-Norges største mediekonsern bekrefter at fremtiden er digital.

Bedre tall: Konsernsjef Per Axel Koch i mener at resultatet i Polaris for 2017 står seg godt i et krevende mediamarked. 

  • Konsernets digitale annonseinntekter økte med 13 prosent, samtidig som inntektene fra papirannonser gikk ned med 9 prosent.
  • Abonnementsinntektene økte med 7 prosent, og mest økte det for digitale abonnement, med en vekst på 87 prosent.
  • Trykkeriinntektene ble redusert med to prosent.

 

- Står seg godt

Resultatet for Polaris Media ASA økte i 2017 økte med  32 prosent. Driftsinntektene gikk noe ned i samme periode, fra 1521 millioner kroner i 2016 til 1509 millioner kroner i 2017. Når resultatet likevel øker, skyldes det kostnadsreduksjoner på 53 millioner kroner.